انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- اخبار پایگاه
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده و با ارسال دعوت نامه های کتبی به صورت پست پیشتاز از کلیه اعضاء انجمن برای شرکت در اولین مجمع عمومی انجمن دعوت به عمل آمد و اولین مجمع انجمن با حضور نماینده ی تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران و همچنین 83 نفر از اعضاء در مورخه ی 24/7/91 در ساعت 15 در دانشکده ی مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیل شد . در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید در مورد انتخاب اعضاء هیئت رئیسه جلسه به شرح زیر اقدام شد :

آقای دکتر جلیل راشد محصل به عنوان رئیس

آقای دکتر همایون عریضی به عنوان ناظر

آقای دکتر سید عبدالله میرطاهری به عنوان ناظر

خانم لیلا رامین به عنوان منشی

پس از معرفی نامزد های عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن ، رای گیری توسط هیئت رئیسه انجام شد و پس از قرائت آراء ، آقایان دکتر فرخ حجت کاشانی ، دکتر محمود کمره ای ، دکتر احمد چلداوی ، دکتر نصرت الله گرانپایه ، دکتر مجید طیرانی و دکتر امیر احمد شیشه گر به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان دکتر علی عبدالعالی و دکتر شروین امیری به عنوان اعضاء عل البدل هیئت مدیره و اقایان عباسعلی چوپانکاره به عنوان بازرس اصلی و خانم مهندس راضیه نریمانی به عنوان بازرس عل البدل اعلام شدند .

بعد از تشکیل مجمع عمومی انجمن ، بر اساس هماهنگی های قبلی اولین جلسه ی هیئت مدیره انجمن در ساعت 7 صبح روز پنج شنبه 27/7/91 تنها سه روز پس از تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن در محل دانشکده ی مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران تشکیل شد و در مورد تفکیک وظایف ، رای گیری به عمل آمد و نتایج آراء بدین شرح اعلام شد :

آقای دکتر فرخ کاشانی به عنوان رئیس

آقای دکتر احمد چلداوی به عنوان نایب رئیس

آقای دکتر امیر احمد شیشه گر به عنوان خزانه دار

همچنین گروه های تخصصی انجمن علمی الکترومغناطیس به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

کمیته ی استانداردها : مسئولیت این کمیته به عهده ی جناب آقای دکتر طیرانی می باشد .

کمیته ی بیوالکترومغناطیس : مسئولیت این کمیته به عهده ی جناب اقای دکتر توکلی می باشد .
کمیته ی روابط عمومی : مسئولیت این کمیته بر عهده ی خانم رامین می باشد .
کمیته ی ارتباط با صنعت : مسئولیت این کمیته بر عهده ی جناب اقای دکتر امیری می باشد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.61.16.fa
برگشت به اصل مطلب