انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- اخبار پایگاه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع شرکت کنندگان ارجمند در سومین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند مجموعه مقالات ارایه شده در این کنفرانس ، در سایت انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران قرار داده شده و قابل دسترسی برای همه علاقمندان می باشد. توضیح این نکته ضروری است که در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۶ایمیلی  برای  نویسندگان مقالات ارایه شده در کنفرانس مبنی بر انجام اصلاحات متنی، ساختاری و نگارشی در مقالات مطابق با فرمت منتشر شده کنفرانس،  به منظور قرار دادن این مقالات در سایت ارسال گردید و در آن تاکید شد که کنفرانس در صورت عدم انجام موارد فوق از انتشار مقاله معذور است. آنچه در این بخش ملاحظه می شود شامل همه مقالاتی است که نویسندگان محترم آنها موارد مد نظر در ایمیل فوق را به انجام رسانده اند. ضمن تشکر فراوان از این دسته از نویسندگان، از سایر نویسندگان محترمی که مقاله انها در کنفرانس ارایه شده ولی در مجموعه مقالات زیر قرار داده   نشده است، بعنوان آخرین فرصت خواسته می شود که موارد مورد نظر در ایمیل فوق الاشاره (که در تاریخ فوق، برای نویسندگان همه مقالات ارایه شده در کنفرانس ارسال شده است) را دقیقا و در اسرع وقت انجام داده و مقاله نهایی را به آدرس مشخص شده در همان ایمیل ارسال نمایند تا مقاله در سایت قرار داده شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.61.31.fa
برگشت به اصل مطلب