انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- اخبار پایگاه
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود  با همراه داشتن کارت ملی خود در جلسه مجمع عمومی انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران که در ساعت ۱۶ – ۱۷روز چهارشنبه ۹۴/۷/۲۲ در دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – سالن ملاصدرا تشکیل می‌شود حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 
1 –گزارش فعالیت هیئت مدیره انجمن 
2 –گزارش بازرس و تصویب تراز مالی انجمن 
3 – تعیین میزان حق عضویت اعضاء در سال جدید ( حقوقی، پیوسته، وابسته و دانشجویی)
4 – انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن برای دوره جدید 

لازم به تذکر است اعضاء پیوسته‌ای که علاقمند به شرکت درجلسه فوق می‌باشند می‌بایست حتما عضویت خود را تا سال ۱۳۹۴ تمدید نموده باشند. 

از عزیزانی که به هر دلیل امکان حضور در جلسه را ندارند تقاضا می‌شود فرم وکالت نامه ذیل را تکمیل و به یکی از اعضاء پیوسته که در جلسه شرکت می‌کنند تحویل نمایید. 

هیئت مدیره انجمن علمی 
    الکترومغناطیس مهندسی ایران 


فرم وکالت نامه: 
اینجانب ......................... عضو پیوسته انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران به آقای/ خانم .................... وکالت می دهم که از طرف اینجانب درجلسه مجمع عمومی مورخ ۹۴/۷/۲۲ انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران حاضر شده و در رأی‌گیری شرکت نماید. 
                         امضاء 
                                     تاریخ 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.61.33.fa
برگشت به اصل مطلب