انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران- نشانی و تلفن ما
نشانی و تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : تهران، بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی‌راد

تلفکس: ۵۶۲۷۶۳۳۳-۰۲۱

صندوق پستی : ۳۳۵۳۵۱۱۱

کد پستی: ۳۳۵۳۱۳۶۸۴۶

آدرس پست الکترونیکی : info@isseem.ir 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران:
http://isseem.ir/find.php?item=1.85.24.fa
برگشت به اصل مطلب