بخش‌های اصلی

رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

پایگاه های نمایه کننده

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (18110 مشاهده)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (16105 مشاهده)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (13724 مشاهده)
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی (10440 مشاهده)
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60 (8789 مشاهده)
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج (8505 مشاهده)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (7661 مشاهده)
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای (7444 مشاهده)
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی (7412 مشاهده)
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات (7361 مشاهده)
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN (7352 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (7137 مشاهده)
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی (7090 مشاهده)
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای (7002 مشاهده)
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید (6943 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (6937 مشاهده)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (6890 مشاهده)
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو (6830 مشاهده)
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی (6767 مشاهده)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (6766 مشاهده)
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان (6749 مشاهده)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (6667 مشاهده)
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید (6616 مشاهده)
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس (6578 مشاهده)
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال (6539 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدل سازی و تحلیل حساسیت موتور هیسترزیس سنکرون مینیاتوری دوربالا (2201 دریافت)
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپی کوچک با پلاریزاسیون دایروی جهت کاربرد در باند WLAN (2068 دریافت)
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جدید برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF (1812 دریافت)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (1793 دریافت)
Ship’s Magnetic Signatures Simulation Using Halbach Magnet Array as Uniform Static Magnetic Field Source (1772 دریافت)
طراحی و بررسی حساسیت کوپلر پهن باند استریپ لاینی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غیر یکنواخت (1732 دریافت)
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا (1722 دریافت)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (1668 دریافت)
Dual Band and Dual Polarized Substrate Integrated Waveguide Slot Antenna (1530 دریافت)
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (1523 دریافت)
Design of Shaped Beam Linear Aarray of Aperture Coupled Microstrip Antenna by Orthogonal Method with Far Field Mutual Coupling (1374 دریافت)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (1358 دریافت)
Radiation of Modulated Ultra wide band (UWB) Signals by Switched Resonant Patch Antenna (1323 دریافت)
Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase Error (1310 دریافت)
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا (1304 دریافت)
Mutual Coupling Reduction in Patch Antenna Arrays Using a Planar Compact EBG Structure (1272 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (1264 دریافت)
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس (1255 دریافت)
An Ultra-broadband, High gain CMOS Distributed Amplifier Based on a New Gain cell in 0.13 µm Technology (1195 دریافت)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (1184 دریافت)
خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد (1180 دریافت)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (1174 دریافت)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (1166 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (1162 دریافت)
A Novel Metamaterial Absorber Design in Microwave Frequency (1160 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 5069 بازدید)
اعضاء هیئت مدیره ( 4900 بازدید)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4734 بازدید)
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 4615 بازدید)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4490 بازدید)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 4428 بازدید)
انواع و شرایط عضویت ( 4365 بازدید)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 4348 بازدید)
اهداف انجمن ( 4346 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4345 بازدید)
کمیته استانداردها ( 4118 بازدید)
نشانی و تلفن ( 4049 بازدید)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 4045 بازدید)
کمیته ی روابط عمومی ( 4003 بازدید)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 3963 بازدید)
مراکز علمی ( 3869 بازدید)
مراکز پژوهشی ( 3823 بازدید)
سازمان های دولتی ( 3819 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 3707 بازدید)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 3456 بازدید)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 3323 بازدید)
اطلاعیه ( 3233 بازدید)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 3014 بازدید)
خوش آمدید ( 846 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 91 ارسال)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 88 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 78 ارسال)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 69 ارسال)
مراکز علمی ( 68 ارسال)
اعضاء هیئت مدیره ( 66 ارسال)
کمیته استانداردها ( 66 ارسال)
کمیته ی روابط عمومی ( 66 ارسال)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 65 ارسال)
نشانی و تلفن ( 65 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 64 ارسال)
سازمان های دولتی ( 64 ارسال)
اهداف انجمن ( 64 ارسال)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 63 ارسال)
انواع و شرایط عضویت ( 61 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 60 ارسال)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 43 ارسال)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 12 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 948 چاپ)
اعضاء هیئت مدیره ( 661 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 626 چاپ)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 608 چاپ)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 594 چاپ)
اهداف انجمن ( 579 چاپ)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 576 چاپ)
کمیته ی روابط عمومی ( 573 چاپ)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 571 چاپ)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 570 چاپ)
نشانی و تلفن ( 561 چاپ)
کمیته استانداردها ( 539 چاپ)
سازمان های دولتی ( 535 چاپ)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 522 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 521 چاپ)
انواع و شرایط عضویت ( 515 چاپ)
مراکز علمی ( 503 چاپ)
خوش آمدید ( 459 چاپ)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 426 چاپ)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 400 چاپ)
اطلاعیه ( 338 چاپ)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 338 چاپ)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 303 چاپ)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 283 چاپ)
    ... آمار بیشتر

پوستر ششمین کنفرانس

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 135 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 18 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1917315 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 609 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Scientific Society of Engineering Electromagnetics (ISSEEM)

Designed & Developed by : Yektaweb