بخش‌های اصلی

رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

پایگاه های نمایه کننده

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (18260 مشاهده)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (16236 مشاهده)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (13840 مشاهده)
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی (10519 مشاهده)
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60 (8899 مشاهده)
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج (8586 مشاهده)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (7789 مشاهده)
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای (7548 مشاهده)
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی (7517 مشاهده)
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات (7471 مشاهده)
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN (7452 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (7246 مشاهده)
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی (7183 مشاهده)
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید (7076 مشاهده)
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای (7071 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (7059 مشاهده)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (6979 مشاهده)
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو (6924 مشاهده)
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی (6877 مشاهده)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (6856 مشاهده)
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان (6842 مشاهده)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (6733 مشاهده)
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید (6684 مشاهده)
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال (6661 مشاهده)
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس (6657 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدل سازی و تحلیل حساسیت موتور هیسترزیس سنکرون مینیاتوری دوربالا (2246 دریافت)
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپی کوچک با پلاریزاسیون دایروی جهت کاربرد در باند WLAN (2181 دریافت)
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جدید برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF (1916 دریافت)
Ship’s Magnetic Signatures Simulation Using Halbach Magnet Array as Uniform Static Magnetic Field Source (1883 دریافت)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (1850 دریافت)
طراحی و بررسی حساسیت کوپلر پهن باند استریپ لاینی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غیر یکنواخت (1787 دریافت)
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا (1783 دریافت)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (1693 دریافت)
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (1589 دریافت)
Dual Band and Dual Polarized Substrate Integrated Waveguide Slot Antenna (1570 دریافت)
Design of Shaped Beam Linear Aarray of Aperture Coupled Microstrip Antenna by Orthogonal Method with Far Field Mutual Coupling (1437 دریافت)
Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase Error (1399 دریافت)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (1380 دریافت)
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا (1352 دریافت)
Radiation of Modulated Ultra wide band (UWB) Signals by Switched Resonant Patch Antenna (1331 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (1304 دریافت)
Mutual Coupling Reduction in Patch Antenna Arrays Using a Planar Compact EBG Structure (1299 دریافت)
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس (1295 دریافت)
خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد (1247 دریافت)
An Ultra-broadband, High gain CMOS Distributed Amplifier Based on a New Gain cell in 0.13 µm Technology (1228 دریافت)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (1224 دریافت)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (1220 دریافت)
طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فیلترینگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX (1201 دریافت)
A Novel Metamaterial Absorber Design in Microwave Frequency (1201 دریافت)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (1178 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 5343 بازدید)
اعضاء هیئت مدیره ( 5188 بازدید)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4996 بازدید)
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 4872 بازدید)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4769 بازدید)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 4679 بازدید)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 4633 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4622 بازدید)
اهداف انجمن ( 4613 بازدید)
انواع و شرایط عضویت ( 4613 بازدید)
نشانی و تلفن ( 4432 بازدید)
کمیته استانداردها ( 4383 بازدید)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 4316 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4284 بازدید)
کمیته ی روابط عمومی ( 4257 بازدید)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4224 بازدید)
مراکز پژوهشی ( 4082 بازدید)
سازمان های دولتی ( 4073 بازدید)
مراکز علمی ( 4061 بازدید)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 3876 بازدید)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 3584 بازدید)
اطلاعیه ( 3503 بازدید)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 3293 بازدید)
خوش آمدید ( 866 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 91 ارسال)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 88 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 78 ارسال)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 69 ارسال)
مراکز علمی ( 68 ارسال)
اعضاء هیئت مدیره ( 66 ارسال)
کمیته استانداردها ( 66 ارسال)
کمیته ی روابط عمومی ( 66 ارسال)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 65 ارسال)
نشانی و تلفن ( 65 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 64 ارسال)
سازمان های دولتی ( 64 ارسال)
اهداف انجمن ( 64 ارسال)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 63 ارسال)
انواع و شرایط عضویت ( 61 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 60 ارسال)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 43 ارسال)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 12 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 959 چاپ)
اعضاء هیئت مدیره ( 678 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 642 چاپ)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 616 چاپ)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 610 چاپ)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 593 چاپ)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 593 چاپ)
اهداف انجمن ( 593 چاپ)
کمیته ی روابط عمومی ( 586 چاپ)
نشانی و تلفن ( 577 چاپ)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 576 چاپ)
سازمان های دولتی ( 551 چاپ)
کمیته استانداردها ( 547 چاپ)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 536 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 530 چاپ)
انواع و شرایط عضویت ( 522 چاپ)
مراکز علمی ( 509 چاپ)
خوش آمدید ( 471 چاپ)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 437 چاپ)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 406 چاپ)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 350 چاپ)
اطلاعیه ( 344 چاپ)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 321 چاپ)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 292 چاپ)
    ... آمار بیشتر

پوستر ششمین کنفرانس

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 136 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 1971086 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 477 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Scientific Society of Engineering Electromagnetics (ISSEEM)

Designed & Developed by : Yektaweb