بخش‌های اصلی

رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

پایگاه های نمایه کننده

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (18718 مشاهده)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (16705 مشاهده)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (14162 مشاهده)
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی (10794 مشاهده)
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60 (9290 مشاهده)
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج (8991 مشاهده)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (8155 مشاهده)
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای (7923 مشاهده)
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات (7839 مشاهده)
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی (7833 مشاهده)
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN (7756 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (7677 مشاهده)
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی (7563 مشاهده)
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید (7487 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (7460 مشاهده)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (7350 مشاهده)
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای (7333 مشاهده)
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو (7274 مشاهده)
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی (7247 مشاهده)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (7204 مشاهده)
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان (7170 مشاهده)
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال (7038 مشاهده)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (6983 مشاهده)
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس (6926 مشاهده)
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید (6905 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپی کوچک با پلاریزاسیون دایروی جهت کاربرد در باند WLAN (2476 دریافت)
مدل سازی و تحلیل حساسیت موتور هیسترزیس سنکرون مینیاتوری دوربالا (2406 دریافت)
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جدید برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF (2248 دریافت)
Ship’s Magnetic Signatures Simulation Using Halbach Magnet Array as Uniform Static Magnetic Field Source (2109 دریافت)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (1997 دریافت)
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا (1926 دریافت)
طراحی و بررسی حساسیت کوپلر پهن باند استریپ لاینی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غیر یکنواخت (1924 دریافت)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (1741 دریافت)
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (1687 دریافت)
تولید هارمونیک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسما (1652 دریافت)
Dual Band and Dual Polarized Substrate Integrated Waveguide Slot Antenna (1638 دریافت)
Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase Error (1620 دریافت)
Design of Shaped Beam Linear Aarray of Aperture Coupled Microstrip Antenna by Orthogonal Method with Far Field Mutual Coupling (1529 دریافت)
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا (1491 دریافت)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (1431 دریافت)
خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد (1388 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (1377 دریافت)
Radiation of Modulated Ultra wide band (UWB) Signals by Switched Resonant Patch Antenna (1373 دریافت)
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس (1365 دریافت)
طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فیلترینگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX (1355 دریافت)
Mutual Coupling Reduction in Patch Antenna Arrays Using a Planar Compact EBG Structure (1341 دریافت)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (1324 دریافت)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (1306 دریافت)
An Ultra-broadband, High gain CMOS Distributed Amplifier Based on a New Gain cell in 0.13 µm Technology (1286 دریافت)
افزایش پهنای باندآنتن میکرواستریپ با استفاده از ساختار نقص هلالی در صفحه زمین (1253 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 5992 بازدید)
اعضاء هیئت مدیره ( 5884 بازدید)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 5610 بازدید)
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 5498 بازدید)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 5450 بازدید)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 5334 بازدید)
اهداف انجمن ( 5301 بازدید)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 5298 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5263 بازدید)
انواع و شرایط عضویت ( 5254 بازدید)
نشانی و تلفن ( 5110 بازدید)
کمیته استانداردها ( 5054 بازدید)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 5032 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4963 بازدید)
کمیته ی روابط عمومی ( 4931 بازدید)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4886 بازدید)
مراکز پژوهشی ( 4742 بازدید)
سازمان های دولتی ( 4691 بازدید)
مراکز علمی ( 4589 بازدید)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 4457 بازدید)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4183 بازدید)
اطلاعیه ( 4161 بازدید)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 3932 بازدید)
خوش آمدید ( 887 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 91 ارسال)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 88 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 78 ارسال)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 69 ارسال)
مراکز علمی ( 68 ارسال)
اعضاء هیئت مدیره ( 66 ارسال)
کمیته استانداردها ( 66 ارسال)
کمیته ی روابط عمومی ( 66 ارسال)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 65 ارسال)
نشانی و تلفن ( 65 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 64 ارسال)
سازمان های دولتی ( 64 ارسال)
اهداف انجمن ( 64 ارسال)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 63 ارسال)
انواع و شرایط عضویت ( 61 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 60 ارسال)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 43 ارسال)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 12 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 1017 چاپ)
اعضاء هیئت مدیره ( 720 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 681 چاپ)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 654 چاپ)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 643 چاپ)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 635 چاپ)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 631 چاپ)
اهداف انجمن ( 629 چاپ)
کمیته ی روابط عمومی ( 628 چاپ)
نشانی و تلفن ( 626 چاپ)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 615 چاپ)
سازمان های دولتی ( 592 چاپ)
کمیته استانداردها ( 578 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 575 چاپ)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 575 چاپ)
انواع و شرایط عضویت ( 563 چاپ)
مراکز علمی ( 555 چاپ)
خوش آمدید ( 492 چاپ)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 473 چاپ)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 454 چاپ)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 387 چاپ)
اطلاعیه ( 386 چاپ)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 362 چاپ)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 330 چاپ)
    ... آمار بیشتر

دومین مجمع عمومی
انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 151 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 6 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 2141927 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 392 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Scientific Society of Engineering Electromagnetics (ISSEEM)

Designed & Developed by : Yektaweb