بخش‌های اصلی

رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

پایگاه های نمایه کننده

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (18473 مشاهده)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (16444 مشاهده)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (13987 مشاهده)
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی (10651 مشاهده)
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60 (9087 مشاهده)
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج (8778 مشاهده)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (7954 مشاهده)
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای (7719 مشاهده)
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی (7670 مشاهده)
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات (7655 مشاهده)
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN (7599 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (7448 مشاهده)
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی (7376 مشاهده)
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید (7278 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (7239 مشاهده)
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای (7195 مشاهده)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (7162 مشاهده)
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو (7093 مشاهده)
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی (7062 مشاهده)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (7033 مشاهده)
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان (6989 مشاهده)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (6851 مشاهده)
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال (6845 مشاهده)
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید (6786 مشاهده)
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس (6786 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مدل سازی و تحلیل حساسیت موتور هیسترزیس سنکرون مینیاتوری دوربالا (2341 دریافت)
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپی کوچک با پلاریزاسیون دایروی جهت کاربرد در باند WLAN (2300 دریافت)
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جدید برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF (2018 دریافت)
Ship’s Magnetic Signatures Simulation Using Halbach Magnet Array as Uniform Static Magnetic Field Source (2010 دریافت)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (1924 دریافت)
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا (1866 دریافت)
طراحی و بررسی حساسیت کوپلر پهن باند استریپ لاینی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غیر یکنواخت (1860 دریافت)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (1720 دریافت)
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (1645 دریافت)
Dual Band and Dual Polarized Substrate Integrated Waveguide Slot Antenna (1604 دریافت)
Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase Error (1514 دریافت)
Design of Shaped Beam Linear Aarray of Aperture Coupled Microstrip Antenna by Orthogonal Method with Far Field Mutual Coupling (1496 دریافت)
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا (1419 دریافت)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (1410 دریافت)
تولید هارمونیک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسما (1378 دریافت)
Radiation of Modulated Ultra wide band (UWB) Signals by Switched Resonant Patch Antenna (1353 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (1348 دریافت)
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس (1333 دریافت)
Mutual Coupling Reduction in Patch Antenna Arrays Using a Planar Compact EBG Structure (1327 دریافت)
خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد (1322 دریافت)
طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فیلترینگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX (1277 دریافت)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (1274 دریافت)
An Ultra-broadband, High gain CMOS Distributed Amplifier Based on a New Gain cell in 0.13 µm Technology (1259 دریافت)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (1259 دریافت)
A Novel Metamaterial Absorber Design in Microwave Frequency (1235 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 5630 بازدید)
اعضاء هیئت مدیره ( 5541 بازدید)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 5292 بازدید)
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 5165 بازدید)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 5103 بازدید)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 5001 بازدید)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 4985 بازدید)
اهداف انجمن ( 4947 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4942 بازدید)
انواع و شرایط عضویت ( 4925 بازدید)
نشانی و تلفن ( 4776 بازدید)
کمیته استانداردها ( 4713 بازدید)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 4682 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4606 بازدید)
کمیته ی روابط عمومی ( 4590 بازدید)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4531 بازدید)
مراکز پژوهشی ( 4408 بازدید)
سازمان های دولتی ( 4373 بازدید)
مراکز علمی ( 4317 بازدید)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 4184 بازدید)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 3873 بازدید)
اطلاعیه ( 3825 بازدید)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 3602 بازدید)
خوش آمدید ( 876 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 91 ارسال)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 88 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 78 ارسال)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 69 ارسال)
مراکز علمی ( 68 ارسال)
اعضاء هیئت مدیره ( 66 ارسال)
کمیته استانداردها ( 66 ارسال)
کمیته ی روابط عمومی ( 66 ارسال)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 65 ارسال)
نشانی و تلفن ( 65 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 64 ارسال)
سازمان های دولتی ( 64 ارسال)
اهداف انجمن ( 64 ارسال)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 63 ارسال)
انواع و شرایط عضویت ( 61 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 60 ارسال)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 43 ارسال)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 12 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 992 چاپ)
اعضاء هیئت مدیره ( 701 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 661 چاپ)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 635 چاپ)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 628 چاپ)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 616 چاپ)
اهداف انجمن ( 616 چاپ)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 615 چاپ)
کمیته ی روابط عمومی ( 610 چاپ)
نشانی و تلفن ( 606 چاپ)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 596 چاپ)
سازمان های دولتی ( 573 چاپ)
کمیته استانداردها ( 564 چاپ)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 558 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 556 چاپ)
انواع و شرایط عضویت ( 545 چاپ)
مراکز علمی ( 537 چاپ)
خوش آمدید ( 481 چاپ)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 457 چاپ)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 433 چاپ)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 369 چاپ)
اطلاعیه ( 366 چاپ)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 345 چاپ)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 313 چاپ)
    ... آمار بیشتر

پوستر ششمین کنفرانس

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 136 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 5 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 2056448 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 461 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Scientific Society of Engineering Electromagnetics (ISSEEM)

Designed & Developed by : Yektaweb