بخش‌های اصلی

رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش تخصصی با زبان ساده می باشد .

پایگاه های نمایه کننده

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (18818 مشاهده)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (16782 مشاهده)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (14201 مشاهده)
پراکندگی بریلوئن القایی در برهم کنش غیرخطی لیزر با پلاسمای نسبیتی (10847 مشاهده)
مطالعه توزیع پراکندگی امواج الکترومغناطیس از سطوح ناهموار و ارائه مدل ریاضی مناسب در GHz60 (9325 مشاهده)
طراحی انتقال دهنده‌ی فاز میکرواستریپی باند عریض با استفاده از کوپلر لنج (9051 مشاهده)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (8204 مشاهده)
آنتن موج نشتی ایجاد شده روی موجبر مجتمع شده در زیرلایهCRLH با استفاده از شکاف‌های دایره‌ای (7964 مشاهده)
بررسی میزان کاهش سطح مقطع راداری در انواع فرامواد‌ها برای ساختار کروی (7905 مشاهده)
بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در یک سیستم شامل نقاط کوانتومی و نانو ذرات (7894 مشاهده)
طراحی و ساخت یک آنتن فراپهن باند با عملکرد فیلترینگی در باند WLAN (7810 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (7718 مشاهده)
فیلتر نوری قابل تنظیم با شدت توان نور ورودی (7625 مشاهده)
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر میان گذر دو مدی جدید (7557 مشاهده)
طراحی و ساخت آنتن مونوپل UWB با قابلیت فیلترینگ سه باند تداخلی به وسیله دو ریز نوار تشعشعی و DGS (7540 مشاهده)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (7443 مشاهده)
طراحی ساختارهای فرامواد تشدیدگر حلقوی شکاف‌دار پهن باند مبتنی بر فناوری مجتمع لایه‌ای (7373 مشاهده)
اثر دوشکستی و ایجاد توری های تمام نگاری در مواد پلیمری آلائیده با رنگینه آزو (7326 مشاهده)
طراحی آنتن دوقطبی متناوب لگاریتمی برای باند فرکانسی Wi-Fi و کوچک‌سازی آن با استفاده از هندسه فراکتال درختی (7301 مشاهده)
طراحی نوینی از آنتن میکرواستریپ جهت‌دار پهن باند با استفاده از رولایه فبری پرو (7268 مشاهده)
مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن‌های مختلف گوشی موبایل بر روی قلب انسان (7209 مشاهده)
فیلتر مایکرو استریپ میان گذرقابل تنظیم با افت عبوری کم و دو صفر انتقال (7109 مشاهده)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (7025 مشاهده)
حفاظت امواج ماکروویو در پارچه های مس (6960 مشاهده)
استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری دوپالسی برای تقویت شدت تابش پلاسما و ظهور خطوط طیفی جدید (6950 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی و ساخت یک آنتن میکرواستریپی کوچک با پلاریزاسیون دایروی جهت کاربرد در باند WLAN (2495 دریافت)
مدل سازی و تحلیل حساسیت موتور هیسترزیس سنکرون مینیاتوری دوربالا (2424 دریافت)
آنتن مونوپل پهن باند با ساختار جدید برای عملکرد در باند فرکانسی V/UHF (2270 دریافت)
Ship’s Magnetic Signatures Simulation Using Halbach Magnet Array as Uniform Static Magnetic Field Source (2135 دریافت)
طراحی و شبیه‬سازی آنتن آرایه‬ای پچ میکرواستریپ مونوپالس تک لایه پهن‬باند در باند X (2018 دریافت)
مطالعه اثر میدان الکترومغناطیس بر میزان تولید فنول گیاه آلوئه ورا (1942 دریافت)
طراحی و بررسی حساسیت کوپلر پهن باند استریپ لاینی بر مبنای تعداد خطوط انتقال با امپدانس های غیر یکنواخت (1942 دریافت)
مدلسازی و جانمایی آنتن تیغه‌ای VHF در قسمت زیرین بدنه هواپیما و بررسی کوپلینگ آن با آنتن VHF موجود در قسمت بالای هواپیما (1748 دریافت)
تولید هارمونیک دوم پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسما (1722 دریافت)
طراحی مبدل تغذیه جدید هم محور به موجبر مجتمع زیر لایه‌ای برای آنتن آرایه ای صفحه ای میلی‌متری در ارتباطات بدون سیم 60 گیگاهرتزی (1709 دریافت)
Wideband 180 Degree Phase Shifter with Low Phase Error (1704 دریافت)
Dual Band and Dual Polarized Substrate Integrated Waveguide Slot Antenna (1651 دریافت)
Design of Shaped Beam Linear Aarray of Aperture Coupled Microstrip Antenna by Orthogonal Method with Far Field Mutual Coupling (1553 دریافت)
طراحی و تحلیل یک کوپلر RAT-RACE فشرده با استفاده از ساختار شکاف در مایکرواستریپ با کاربرد در رادار و ادوات الکترونیک فرکانس بالا (1510 دریافت)
طراحی آنتن موج نشتی با شیار منحنی بر روی موجبر مجتمع شده بر روی زیرلایه (1442 دریافت)
خودکانونی شدن باریکه لیزر غیرعادی در پلاسمای مغناطیده سرد (1404 دریافت)
طراحی و ساخت آنتن شیپوری صفحهH کنگره‌دار مبتنی بر فناوری SIW (1389 دریافت)
Radiation of Modulated Ultra wide band (UWB) Signals by Switched Resonant Patch Antenna (1380 دریافت)
ردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدی توسط اندازه گیری های تبدیل شده بدون بایاس (1375 دریافت)
طراحی آنتن مونوپل فشرده فراپهن باند با فیلترینگ دو باند تداخلی WLAN و WiMAX (1368 دریافت)
Mutual Coupling Reduction in Patch Antenna Arrays Using a Planar Compact EBG Structure (1353 دریافت)
طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میان‌گذر کوپلاژ روزنه سلفی در باند X (1340 دریافت)
شبیه‌سازی پلاسما و آنتن تک‌قطبی پلاسمایی، تخلیه DC (1320 دریافت)
An Ultra-broadband, High gain CMOS Distributed Amplifier Based on a New Gain cell in 0.13 µm Technology (1294 دریافت)
افزایش پهنای باندآنتن میکرواستریپ با استفاده از ساختار نقص هلالی در صفحه زمین (1278 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 6095 بازدید)
اعضاء هیئت مدیره ( 5984 بازدید)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 5693 بازدید)
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 5597 بازدید)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 5552 بازدید)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 5432 بازدید)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 5390 بازدید)
اهداف انجمن ( 5389 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5359 بازدید)
انواع و شرایط عضویت ( 5348 بازدید)
نشانی و تلفن ( 5219 بازدید)
کمیته استانداردها ( 5153 بازدید)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 5137 بازدید)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 5068 بازدید)
کمیته ی روابط عمومی ( 5024 بازدید)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 4980 بازدید)
مراکز پژوهشی ( 4832 بازدید)
سازمان های دولتی ( 4774 بازدید)
مراکز علمی ( 4667 بازدید)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 4540 بازدید)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 4279 بازدید)
اطلاعیه ( 4260 بازدید)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 4029 بازدید)
خوش آمدید ( 891 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 91 ارسال)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 88 ارسال)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 78 ارسال)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 69 ارسال)
مراکز علمی ( 68 ارسال)
اعضاء هیئت مدیره ( 66 ارسال)
کمیته استانداردها ( 66 ارسال)
کمیته ی روابط عمومی ( 66 ارسال)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 65 ارسال)
نشانی و تلفن ( 65 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 64 ارسال)
سازمان های دولتی ( 64 ارسال)
اهداف انجمن ( 64 ارسال)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 63 ارسال)
انواع و شرایط عضویت ( 61 ارسال)
مراکز پژوهشی ( 60 ارسال)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 43 ارسال)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 12 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
تشکیل اولین مجمع عمومی انجمن الکترومغناطیس ( 1024 چاپ)
اعضاء هیئت مدیره ( 727 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 688 چاپ)
دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران ( 659 چاپ)
دومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 647 چاپ)
اولین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 642 چاپ)
تاریخچه ی شکل گیری انجمن علمی الکترومغناطیس ( 640 چاپ)
کمیته ی روابط عمومی ( 635 چاپ)
اهداف انجمن ( 635 چاپ)
نشانی و تلفن ( 632 چاپ)
کمیته ی ارتباط با صنعت ( 621 چاپ)
سازمان های دولتی ( 600 چاپ)
کمیته استانداردها ( 585 چاپ)
مراکز پژوهشی ( 581 چاپ)
کمیته بیوالکترومغناطیس و بهداشت امواج ( 581 چاپ)
انواع و شرایط عضویت ( 568 چاپ)
مراکز علمی ( 561 چاپ)
خوش آمدید ( 496 چاپ)
سومین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ( 479 چاپ)
کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 460 چاپ)
دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای پیوسته ( 394 چاپ)
اطلاعیه ( 390 چاپ)
مجموعه مقالات کنفرانس های برگزار شده ( 368 چاپ)
ششمین کنفرانس ملی الکترومغناطیس مهندسی ایران ( 338 چاپ)
    ... آمار بیشتر

دومین مجمع عمومی
انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 151 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 7 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 2168244 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 917 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Scientific Society of Engineering Electromagnetics (ISSEEM)

Designed & Developed by : Yektaweb